เมตตาตน ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 610527 บ้านจิตสบาย

เมตตาตน ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 610527 บ้านจิตสบาย
เมตตาตน ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันเมตตาตน ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันเมตตาตน ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสัน