MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 20.3.2020

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 20.3.2020
Học trên truyền hình: Môn Toán - Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Mở rộng khái niệm phân số 1. Học trực tiếp khi phát sóng - Các chương trình được phát trên KHọc trên truyền hình: Môn Toán - Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Mở rộng khái niệm phân số 1. Học trực tiếp khi phát sóng - Các chương trình được phát trên KHọc trên truyền hình: Môn Toán - Lớp 6 Bài giảng: Đại số: Mở rộng khái niệm phân số 1. Học trực tiếp khi phát sóng - Các chương trình được phát trên K