นายกฯ ทต. สำราญราษฎร์ ลุยเอง!!รับมือแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

นายกฯ ทต. สำราญราษฎร์ ลุยเอง!!รับมือแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราษราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราษราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราษราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส