TopDev TV - Ep01 | CTO nghĩa là Code như devs, Test như QC, Deploy như DevOps!

TopDev TV - Ep01 | CTO nghĩa là Code như devs, Test như QC, Deploy như DevOps!
ĐÂU LÀ SỰ KHÁC BIỆT KHI LÀM DEV CHO CÔNG TY LỚN VÀ STARTUP? Từ vị trí là một Manager của một trong những trang TMĐT hàng đầu Việt Nam cho đến việc trởĐÂU LÀ SỰ KHÁC BIỆT KHI LÀM DEV CHO CÔNG TY LỚN VÀ STARTUP? Từ vị trí là một Manager của một trong những trang TMĐT hàng đầu Việt Nam cho đến việc trởĐÂU LÀ SỰ KHÁC BIỆT KHI LÀM DEV CHO CÔNG TY LỚN VÀ STARTUP? Từ vị trí là một Manager của một trong những trang TMĐT hàng đầu Việt Nam cho đến việc trở