โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล โดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล โดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ทำหน้าที่พลขับรถแบบขบวนยานยนต์ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 25กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ทำหน้าที่พลขับรถแบบขบวนยานยนต์ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 25กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ทำหน้าที่พลขับรถแบบขบวนยานยนต์ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 25