Lễ bế giảng 2018 - 2019 Trường THCS Kim Đồng Q.5 TP.HCM

Lễ bế giảng 2018 - 2019 Trường THCS Kim Đồng Q.5 TP.HCM
Từ ngôi trường tiểu học Chợ Quán một thời trước ngày giải phóng, trường THCS Kim Đồng hôm nay đã trải qua một chặng đường dài, bao thăng trầm trăng trTừ ngôi trường tiểu học Chợ Quán một thời trước ngày giải phóng, trường THCS Kim Đồng hôm nay đã trải qua một chặng đường dài, bao thăng trầm trăng trTừ ngôi trường tiểu học Chợ Quán một thời trước ngày giải phóng, trường THCS Kim Đồng hôm nay đã trải qua một chặng đường dài, bao thăng trầm trăng tr