TỔNG HỢP HÒA TẤU phần 3 / guitar Lâm_Thông / đàn thùng mộc / bolero

TỔNG HỢP HÒA TẤU phần 3 / guitar Lâm_Thông / đàn thùng mộc / bolero
mưa đêm tỉnh nhỏ Căn nhà ngoại ô cô hàng xóm chuyện tình người đan áo mùa thu lá bay đường xa ướt mưa đường xưa lối cũ hoa trinh nữ mười năm tái ngộ bmưa đêm tỉnh nhỏ Căn nhà ngoại ô cô hàng xóm chuyện tình người đan áo mùa thu lá bay đường xa ướt mưa đường xưa lối cũ hoa trinh nữ mười năm tái ngộ bmưa đêm tỉnh nhỏ Căn nhà ngoại ô cô hàng xóm chuyện tình người đan áo mùa thu lá bay đường xa ướt mưa đường xưa lối cũ hoa trinh nữ mười năm tái ngộ b